bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
14 Septembra, 2023

14
sep

Obavijest o mogućnostima učenja slovenačkog jezika u okviru Lektorata za slovenački jezik u studijskoj 2023/2024. godini

Obavještavamo vas da je u okviru Lektorata za slovenački jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti moguće pohađati nastavu na sljedeće načine: 1.       Slovenački jezik I. i II., IP- izborni predmet na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti: 2P, 2S, 4 ECTS, (prema NPP-u – 7. i 8. semestar, odnosno 1. i 2. semestar II ciklusa...