bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o mogućnostima učenja slovenačkog jezika u okviru Lektorata za slovenački jezik u studijskoj 2023/2024. godini

Obavještavamo vas da je u okviru Lektorata za slovenački jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti moguće pohađati nastavu na sljedeće načine:

1.       Slovenački jezik I. i II., IP- izborni predmet na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti: 2P, 2S, 4 ECTS, (prema NPP-u – 7. i 8. semestar, odnosno 1. i 2. semestar II ciklusa studija).

Studenti se prijavljuju preko Studentske službe FF-a .

Mole se studenti da se e-mailom jave nastavniku (ocepek.pavel@gmail.com).

2.     Slovenački jezik I. i II., IP- izborni predmet na Vanjskoj listi Fakulteta: 2P, 2S, 4 ECTS,

(zimski i ljetni semestar, 1. i 2. godina II ciklusa studia ).

Studenti se prijavljuju preko Studentske službe FF-a.

Mole se studenti da se e-mailom jave nastavniku (ocepek.pavel@gmail.com).

3.      Slovenački jezik za studente UNSA, kao i za druge zainteresirane studente FF-a I. i II.  – FP- fakultativni predmet (2P, 2S).

Fakultativni predmet odvijat će se tokom čitave studijske 2023/2024. g. te će, nakon ispunjenih svih uvjeta i kriterija, studenti dobiti uvjerenje koje izdaje UNSA-FF.

Studenti će se prijavljivati direktno voditelju predmeta, lektoru za slovenački jezik, mr. Pavelu Ocepeku (ocepek.pavel@gmail.com).

Predmet Slovenački jezik I. i II. pod brojem 1., 2. i 3. odvijat će se utorkom i srijedom(17.00 – 18.30 –> 1.grupa) i (18.30 – 20.00 –> 2.grupa). U dogovoru sa studentima i njihovim potrebama moguće je prilagoditi i promijeniti raspored.

Za više informacija: ocepek.pavel@gmail.com