bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
1 Septembra, 2022

01
sep

Konkurs za upis studenata na III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini

Na osnovu čl. 79. i 83. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 33/17, 35/20 i 40/20), člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine), čl. 21, 22, 24. i 26. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (br. 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, 01-3-40/19 od 30.01.2019. godine,...