bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
27 Aprila, 2022

27
apr

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Žarka Šantića, pod nazivom „Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa“, za ponedjeljak 05.05.2022. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i...
27
apr

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. Žarka Šantića, pod nazivom „Model osposobljavanja vozača motornih vozila u svrhu povećanja sigurnosti cestovnog prometa“, za ponedjeljak 05.05.2022. godine u 14:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i...