bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
17 Februara, 2022

17
feb

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2559/21 od 23.12.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-43/22 od 26.01.2022.     .godine,  raspisuje se                     K O N K U R S...