bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
28 Decembra, 2021

28
dec

Toggle panel: Page BuilderWrapper / ColumnsElementsTemplatesCustom TemplatesSync TemplatesSave PB Wrapper Sidebar Wrapper 1/1 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6ResetSave TemplateLive ModeEDITPREVIEWWrapperTitle FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Text Box    Prezime i ime Tema završnog rada i smjer OdbranaKomisijaElma LjubijankićOPRAVDANOST PRIMJENE PREVOZNIH SISTEMA SA ASPEKTA POGONSKE ENERGIJE (elektro pogon, dizel, plin) SA OSVRTOM NA...