bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Toggle panel: Page BuilderWrapper / ColumnsElementsTemplatesCustom TemplatesSync TemplatesSave PB

Wrapper

Sidebar Wrapper

1/1

1/2

1/3

2/3

1/4

3/4

1/5

2/5

3/5

4/5

1/6

5/6ResetSave TemplateLive ModeEDITPREVIEWWrapperTitle

FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Text Box   

Prezime i ime Tema završnog rada i smjer OdbranaKomisija
Elma LjubijankićOPRAVDANOST PRIMJENE PREVOZNIH SISTEMA SA ASPEKTA POGONSKE ENERGIJE (elektro pogon, dizel, plin) SA OSVRTOM NA GRAD SARAJEVO(Cestovni saobraćaj)02.11.2020.10:00 sati Sala za odbraneProf.dr. Abidin DeljaninProf.dr. Mustafa Mehanović(m)Doc.dr. Ahmed Ahmić
Maid SuljakovićPRIMJENA EVROPSKIH REGULATIVA IZ OBLASTI GRADSKE (CITY LOGISTIKE) U KANTONU SARAJEVO(Cestovni saobraćaj)02.11.2020.13.00 satiSala za odbrane  Prof. dr. Osman LindovProf dr. Abidin Deljanin(m)V.Prof.dr. Suada Dacić
Mešanović ArnelPROCESI UVOZA I SKLADIŠTENJA ROBE IZ EU U BOSNU I HERCEGOVINU(Cestovni saobraćaj)4.11.2020.15:00 satiSala za odbraneProf.dr. Fadila KisoProf.dr. Abidin Deljanin(m)V.Prof.dr. Drago Ezgeta
Amir HajdarovićISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA NISKOTARIFNIH AVIOKOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI(Komunikacijske tehnologije)04.11.2020.,12.00 sati sala za odbraneV.prof.dr. Sabina Baraković V. prof.dr. Amel Kosovac(m)Doc.dr. Bakir Karahodža
Ajanović Amina ANALIZA PROCEDURA I METODA U ISTRAŽIVANJU ZRAKOPLOVNIH NESREĆA(Zrakoplovni saobraćaj)10.11.2020.13:00 satiSala za odbraneV.Prof .dr. Muharem ŠabićProf.dr. Fadila Kiso(m)Prof.dr. Abidin Deljanin
Ćorić MartinaSISTEMI I PROCEDURE U FUNKCIJI METEOROLOŠKOG OBEZBJEĐENJA I EKSPLOATACIJE ZRAKOPLOVA U ZIMSKIM UVJETIMA(Zrakoplovni saobraćaj)5.11.2020.13:00 satiOnline odbranaV.Prof .dr.l Muharem ŠabićProf.dr. Fadila Kiso (m)Prof.dr. Nedžad Branković
Čorbo AdnanANALIZA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA KRUŽNE RASKRSNICE NA KONKRETNOM PRIMJERU RASKRSNICE PUTEVA M-17 I R-442a NA ULAZU U HADŽIĆE(Cestovni saobraćaj)9.11.2020.12:00 sati Sala za odbrane Prof.dr. Abidin Deljanin Prof.dr. Fadila Kiso(m)
 Doc.dr. Ahmed Ahmić
Enver HalilovićUPRAVLJANJE I NADZOR NAD VERTIKALNIM TRANSPORTOM U OBJEKTIMA U KANTONU SARAJEVO(Cestovni saobraćaj)10.11.2020.11:00 sati Plavi amfiteatarProf.dr. Mustafa Mehanović Doc.dr. Ahmed Ahmić(m)
 Prof.dr. Abidin Deljanin
Delić SamraTRANSPORT UGLJA NA TRAKASTIM TRANSPORTERIMA OD RUDNIKA DO ELEKTRANE U KAKNJU(Cestovni saobraćaj)10.11.2020.10:00 satiPlavi amfiteatarProf.dr. Mustafa Mehanović Doc.dr. Ahmed Ahmić(m)
 Prof.dr. Abidin Deljanin
Lučkin LejlaTRENDOVI RAZVOJA CALL CENTRA U FUNKCIJI POSLOVANJA VELIKIH MREŽNIH OPERATERA(Komunikacijske tehnologije)10.11.2020. 13:00 sati Online odbranaV.Prof.dr Sabina Baraković V.prof.dr Amel Kosovac (m)
 Doc.dr Alem Čolaković
Nedžla Mušić SMART MOBILITY U OKVIRU SMART CITY(Komunikacijske tehnologije)17.11.2020. 13:00 sati Sala za odbrane  Doc.dr. Alem Čolaković Prof.dr. Samir Čaušević (m)Doc.dr. Adnan Huremović 
Genjac Harun UTJECAJ CRM SOFTVERSKIH RJEŠENJA NA LOJALNOST KORISNIKA BH TELEKOMA(Komunikacijske tehnologije)23.11.2020. 11.00 sati Sala za odbrane Doc.dr. Alem Čolaković Van.prof.dr. Amel Kosovac (m)
 Doc. dr. Ahmed Ahmić
 Armin Ćoralić INFORMACIONI SISTEM ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT POŠTANSKIH POŠILJAKA(Komunikacijske tehnologije)23.11.2020. 13.30 sati Sala za odbrane V.prof.dr. Amel Kosovac Doc.dr. Alem Čolaković (m) Doc. dr. Ahmed Ahmić
Karić ZanaANALIZA DOSTUPNIH ALATA ZA ODBRANU OD ZLOĆUDNIH PROGRAMA(Komunikacijske tehnologije)24.11.2020. 11.00 satiSala za odbrane Prof.dr.Samir Čaušević V.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
 Doc. dr. Ahmed Ahmić
Džindo MelisaANALIZA SAOBRAĆAJNI  INŽINJERING U SOFTVERSKI DEFINISANIM MREŽAMA (SDN)(Komunikacijske tehnologije)11.10.2020. 10.00 satiSala za odbrane Prof.dr.Samir ČauševićV.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
Doc. dr. Ahmed Ahmić
Kikić EminaANALIZA VALNOG MULTIPLEKSIRANJA U OPTIČKIM MREŽAMA(Komunikacijske tehnologije)28.12.2020. 13.00 satiSala za odbrane Doc.dr. Alem Čolaković V.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
 Doc.dr. Damir Omerašević
Antić FilipADAPTIVNE TEHNOLOGIJE REGULACIJE SAOBRAĆAJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA EKOLOŠKIH I SIGURNOSNIH POKAZATELJA(Cestovni saobraćaj)28.12.2020. 10.00 satiSala za odbrane Prof.dr. Fadila Kiso Prof.dr. Osman Lindov(m)
 Prof.dr. Abidin Deljanin
Suljić ElvedinURBANA MOBILNOST U FUNKCIJI SISTEMA PARK&RIDE SA OSVRTOM NA GRAD SARAJEVO(Cestovni saobraćaj)13.01.2020. 09.30 satiSala za odbrane Prof.dr. Abidin DeljaninProf.dr. Mustafa Mehanović(m)Prof.dr. Osman Lindov
Đani FazlagićINSTRUMENTALNO SLIJETANJE NA AERODROM SARAJEVO(Zrakoplovni saobraćaj)22.01.2021. 13.00 sati Sala za odbraneV.Prof.dr. Amel Kosovac
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Mulaosmanović NihadaSEKUNDARNI RADAR U KONTROLI LETENJA(Zrakoplovni saobraćaj)26.01.2021.11.00 satiSala za odbraneV.Prof.dr. Suada Dacić
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Refika SalkićDIZAJN KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA MANEVARSKIH POVRŠINA AERODORMA(Zrakoplovni saobraćaj)26.01.2021.12.00 satiSala za odbraneV.Prof.dr. Suada Dacić
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Čajo EldarUTICAJ CRM KONCEPTA NA UNAPRIJEĐENJE POSLOVNIH PROCESA U TELEKOMUNIKACIJSKIM KOMPANIJAMA(Cestovni saobraćaj)16.02.2021.13.00 satiSala za odbraneV.Prof.dr. Jasmina BarakovićV.Prof.dr. Amel Kosovac (m)  Doc.dr. Bakir Karahodža
 Irma SelimovićSISTEM KONTROLE I ORGANIZACIJE U STACIONARNOM SAOBRAĆAJU SA OSVRTOM NA PERFORMANSE I ZATJEVE MODERNIZACIJE SISTEMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO(Cestovni saobraćaj) 04.03.2021. u 13.00 satiSala za odbraneProf.dr. Mustafa Mehanović
Prof.dr. Drago Ezgeta (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
 Međuseljac SelmaZELENE TEHNOLOGIJE I NJIHOV UTICAJ NA MODERNI SVIJET(Komunikacijske tehnologije)22.03.2021.u  12.00 Sala za odbraneDoc.dr.Alem Čolaković
Prof.dr. Samir Čaušević (m)
Prof.dr. Jasmina Baraković-Husić
 Popaja NejlaMODELOVANJE PRIJETNJI ZA BEŽIČNE SENZORSKE MREŽE (kompjuterske i informacijske tehnologije)02.04.2021. u 11.00 Sala za odbraneDoc.dr.Nermin Goran
Van.Prof.dr. Sabina Baraković (m)
Doc.dr.Alem Čolaković
Dedić DinoMOGUĆNOSTI PRIMJENE BESPILOTNIH LETJELICA U LOGISTIČKOJ PODRŠCI ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE02.04.2021.u 09.30Sala za odbraneVan.Prof.dr. Muharem Šabić
Prof.dr.Abidin Deljanin (m)
Doc.dr.Ahmed Ahmić
Mušinović AdelaZRAKOPLOVI V (PETE) GENERACIJE I GORIVA BUDUĆNOSTI ZA ZRAKOPLOVNE MOTORE25.05.2021. godine (utorak), s početkom u 10.00 satiProf.dr. Muharem Šabić
Prof.dr.Fadila KisoProf.dr.Abidin Deljanin
 Kahriman LejlaANALIZA QOE-PREDNOSTI I NEDOSTACI SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH MODELA03.06.2021. u godine (četvrtak), s početkom u 11:00. satiV.prof.dr.Jasmina Baraković-Husić
Doc.dr.Nermin Goran
Doc.dr.Adnan Huremović
Hadžić EdinZNAČAJ PRIMJENE OSCILOSKOPA U DIJAGNOSTICI MOTORNIH VOZILA10.06.2021. u godine (četvrtak), s početkom u 11:00. sati V.prof.dr.Suada Dacić
Doc.dr.Ahmed Ahmić
Prof .dr. Mustafa Mehanović
Antić MarkoANALIZA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA KRUŽNE RASKRSNICE NA KONKRETNOM PRIMJERU5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00. satiProf .dr. Mustafa Mehanović
Prof .dr.Fadila Kiso
Prof.dr. Abidin Deljanin
Nermin ZornićMODELIRANJE KOCEPCIJA CITY LOGISTIKE ZA GRAD SARAJEVO5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 13:15. satiProf .dr. Osman Lindov
Prof.dr. Abidin Deljanin
Prof .dr.Fadila Kiso
Čekić LamijaITS U SMART CITY5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00. sati Doc .dr. Bakir Karahodža
Prof.dr.Samir Čaušević
Prof .dr.Amel Kosovac
Armin ĆosovićANALIZA OBJEKTIVNIH METRIKA USPOREDBE KVALITETA VIDEO SIGNALA7.7.2021. u godine (srijeda), s početkom u 11:00. satiV.prof .dr. Jasmina-Baraković-Husić
Doc.dr.Nermin Goran
V.prof .dr. Sabina Baraković 
Hodžić Jasmin ANALIZA PERFORMANSI I KARAKTERISTIKE REFLEKSIJE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE6.7.2021. u godine (utorak), s početkom u 12:00. satiProf .dr. Mustafa Mehanović
Prof.dr. Osman Lindov
Prof .dr. Suada Dacić
Pintol EmaUPRAVLJANJE PROCESIMA PREVOZA PUTNIKA SA OSVRTOM NA PREDUZEĆE KJKP GRAS6.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00. sati Prof .dr. Abidin Deljanin
Prof.dr.Mustafa Mehanović 
Prof .dr.Drago Ezgeta
Teodora VitkovićANALIZA USKIH GRLA U MREŽI SAOBRAĆAJNICA SA OSVRTOM NA PODRUČJE GRADA ISTOČNO SARAJEV6.7.2021. u godine (utorak), s početkom u 13:00. sati Prof .dr. Fadila Kiso
Prof.dr.Mustafa Mehanović 
Prof .dr. Suada Dacić
Anela JašarspahićREGULATIVA I INTEGRISANJE BESPILOTNIH LETJELICA U KLASIČNI SISTEM ZRAČNOG SAOBRAĆAJA19.7.2021. u godine  s početkom u 12:00.Prof .dr. Fadila Kiso
Prof.dr.Muharem Šabić
Prof .dr. Abidin Deljanin
Šehić AlminIZRADA OPTIMALNIH TRANSPORTNIH RUTA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU TERETA14.7.2021. u godine (srijeda), s početkom u 12:00Prof .dr. Abidin Deljanin
Prof.dr.Osman Lindov
Prof .dr. Suada Dacić
Orman AdnaIZGRADNJA I ODRŽAVANJE PRISTUPNIH MREŽAbranit će  14.7.2021. u godine (SRIJEDA), s početkom u 12:00 sati.Doc .dr. Alem Čolaković
Prof.dr.Samir Čaušević
Prof .dr. Sabina Baraković
Zahirović AdnaUTJECAJ RAZVOJA LOGISTIKE NA INTERMODALNI TRANSPORTbranit će  19.7.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 13:00. sati Prof .dr. Abidin DeljaninProf.dr.Fadila Kiso 
Doc .dr.Ahmed Ahmić 
 Amra Merdan ANALIZA ZRAKOPLOVNIH NESREĆA U SLUČAJU OTKAZA KOMUNIKACIJSKOG I NAVIGACIJSKOG SISTEMAbranit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 11:00. sati Prof .dr. Mustafa Mehanović
Prof.dr.Muharem Šabić
Prof .dr. Drago Ezgeta
Tadić VedranINTEGRACIJA LOGISTIČKIH INFORMACIONIH SISTEMA U ELEKTRONSKIM TRGOVINAMAbranit će  14.7.2021. u godine (SRIJEDA), s početkom u 10:00. satiProf.dr.Samir Čaušević
Doc .dr. Ermin MuharemovićDoc .dr. Alem Čolaković
Halilović MirzaPRIMJENA DIJAGNOSTIKE U ODRŽAVANJU CESTOVNIH VOZILA SA OSVRTOM NA PRIMJENU DIJAGNOSTIČKOG ALATA LAUNCHbranit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 14:00. satiProf.dr.Fadila KisoDoc.dr.Ahmed AhmićProf dr. Abidin Deljanin
Tepić Emina MODEL OPTIMIZACIJE ZALIHA U LANCU SNADBIJEVANJA VANSEZONSKIM ROBAMA KANTONA SARAJEVObranit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 09:00. sati Prof.dr.Fadila KisoProf dr. Abidin Deljanin
Prof dr. Suada Dacić
Edina OsmanovićPRIMJENA LEAN METODOLOGIJE U POBOLJŠANJU EFIKASNOSTI LOGISTIČKIH PROCESA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SA OSVRTOM NA KOMPANIJU TOOL-MACHINE TEAM D.O.O. GRADAČACbranit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 10:00. satiProf dr. Suada Dacić
Prof dr. Abidin Deljanin
Prof.dr.Fadila Kiso
 Palalija AzraPRIJEDLOG MODELA MJERENJA SIGURNOSTI ZAŠTITE U POŠTANSKO-LOGISTIČKIM KOMPANIJAMAbranit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK ), s početkom u 12:00. satiDoc.dr. Adisa HaskovićDoc .dr. Ermin MuharemovićProf.dr. Amel Kosovac
 Hamza SubašićANALIZA UTJECAJA FAKTORA ISKUSTVENE KVALITETE NA PERCEPCIJU ESTETIKE MOBILNE WEB STRANICEbranit će  6.9.2021. u godine (PONEDJELJAK ), s početkom u 10:00. sati.Prof.dr.Amel KosovacProf.dr.Sabina BarakovićDoc.dr.Bakir Karahodža
 Irma ŠahićUPRAVLJANJE LOGISTIČKIM PROCESIMA U FARMACEUTSKIM KOMPANIJAMA U KRIZNIM SITUACIJAMAbranit će  8.9.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 09:00. sati Prof.dr. Osman LindovProf.dr. Abidin DeljaninProf.dr. Mustafa Mehanović
Benjamin RamićMODEL INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA ZA SMIRIVANJE I PRAĆENJE SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVObranit će  27.9.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 09:00. sati Prof.dr. Fadila KisoProf.dr. Abidin DeljaninProf.dr. Osman Lindov
Zukić AminaANALIZA USLOVLJENOSTI PROSTORNOG I SAOBRAĆAJNOG PLANIRANJA U RAZVOJU CESTOVNE MREŽEbranit će  27.9.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 10:00. satiProf.dr. Mustafa MehanovićProf.dr. Fadila KisoProf.dr. Osman Lindov
Mirza LakačaPRIMJENA SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA PREUZIMANJU I DOSTAVU POŠILJKIbranit će  13.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 10:00.Doc.dr. Ermin MuharemovićProf.dr. Amel KosovacDoc.dr. Ahmed Ahmić