bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
15 Februara, 2021

15
feb

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docent

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-011/21 od 06.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-49/21od 27.01.2021.godine,  raspisuje se      K O N K U R S za izbor...