bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
5 Novembra, 2014

05
nov

EA SEA-WAY: treći koordinacijski sastanak održan u Trieste (Italija)

Prema kalendarskim aktivnostima IPA EA SEA WAY Projekta, u periodu od 15. Do 16.10.2014. godine u Trstu su održani sljedeći sastanci: Prvi sastanak CBB (Cross Border Board) na kome su razmatrani budući pravci razvoja strategije prekogranične saradnje u području jadranskog basena.Treći sastanak SC (Steering Committee) na kome su definirane buduće aktivnosti u vezi realizacije budžeta...