bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

EA SEA-WAY: treći koordinacijski sastanak održan u Trieste (Italija)

Prema kalendarskim aktivnostima IPA EA SEA WAY Projekta, u periodu od 15. Do 16.10.2014. godine u Trstu su održani sljedeći sastanci:

  • Prvi sastanak CBB (Cross Border Board) na kome su razmatrani budući pravci razvoja strategije prekogranične saradnje u području jadranskog basena.
  • Treći sastanak SC (Steering Committee) na kome su definirane buduće aktivnosti u vezi realizacije budžeta EA SEA WAY Projekta.
  • Treći koordinacioni sastanak na kome su prezentirane dosadašnje implementacione aktivnosti na projektu EA SEA Way, kao i buduće aktivnosti u narednom šestomjesečnom periodu.

Delegacija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo u sastavu: Azra Ferizović, Amel Kosovac i Mirza Berković, u funkciji članova projektnog tima, su prezentirali dosadašnje realizirane aktivnosti kao i buduće planove u okviru Radnog paketa WP4.