bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Uspješna sardanja između Univerziteta u Žilini i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u okviru ERASMUS+ programa

U skladu s Bilateralnim ugovorom o sardanji između Univerziteta u Žilini i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti (KA107), Univerzitet u Žilini je raspisao poziv za nominiranje studenata za akademsku godinu 2022/23 i nastavnog osoblja za tekući semestar.

Studenti se mogu prijaviti za studijske programe iz područja: transporta, logistike i ICT-a.

Više informacija, zainteresirani mogu dobiti na sljedećim linkovima Univerziteta u Žilini:

The University of Zilina

Erasmus+ web – https://www.uniza.sk/index.php/en/study/study-options/erasmus

Faculty of Management Science and Informatics: sve informacije za strane studente:

https://www.fri.uniza.sk/en/stranka/erasmus-student-mobilities

Popis predmeta za tekuću akademsku godinu – popis predmeta za sljedeću bit će gotov u aprilu

https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1612386560-UNIZA-ListCoursesEnglish2022EraJan21-FRI.pdf

Faculty of Operation and Ecomonics of Transport and Communications – sve informacije za dolazeće studente – uključujući popis predmeta koji se nude u 2022/23

https://fpedas.uniza.sk/en/erasmus/erasmus-incoming-students

Kontakt:

azra.fh22@gmail.com

belma.maslesa@gmail.com