bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Univerzitet u Sarajevu promovirao 71 doktora nauka

Promocija doktora nauka i umjetnosti Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 24. juna 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz poštivanje svih važećih mjera epidemiološke zaštite.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta promovirali su 71 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka. Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovisao: 13 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, 9 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora sigurnosnih i odgojnih nauka, 4 kandidata na čast doktora poljoprivrednih nauka, po 3 kandidata na čast doktora ekonomskih, islamskih, društvenih, historijskih i bioloških nauka, po 2 kandidata na čast doktora lingvističkih, pravnih, prehrambeno-tehnoloških, matematičkih i biotehničkih nauka, te po 1 kandidata na čast doktora književnohistorijskih, psiholoških, književnih, pedagoških, komunikoloških, socioloških, farmaceutskih, zdravstvenih, fizičkih i veterinarskih nauka.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Amel Kosovac izvjestio je na ovogodišnjoj promociji o tri kandidatkinje na čast doktora tehničkih nauka:

  1. Adisa Hasković Džubur, na čast doktora tehničkih nauka
  2. Belma Memić rođ. Masleša, na čast doktora tehničkih nauka
  3. Jasminka Vrdoljak, na čast doktora tehničkih nauka

„U trenucima kada obilježavamo ovaj vrlo važan događaj uz primjenu posebnih mjera opreza zbog koronavirusa, moramo biti ponosni na naše doktorante koji su svojim odricanjem i trudom postigli najviše akademsko zvanje“, poručio je rektor Škrijelj.

Čestitke doktorantima uputila je prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te im poručila da je sa njima bh. društvo bogatije i da ga oni čine ljepšim.

U čast promoviranih doktora nauka u Narodnom pozorištu je istog dana upriličen gala koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.

Više informacija na:

https://www.unsa.ba/novosti/univerzitet-u-sarajevu-promovirao-71-doktora-nauka