bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Učešće Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u projektu IPDP (Integrated Postal Reform and Development Plan) organiziran u suradnji sa Svjetskim poštanskim savezom

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u suradnji sa Svjetskim poštanskim savezom (UPU) provodi projekat „Integrated Postal Reform and Development Plan za Bosnu i Hercegovinu”, usmjeren na podršku reformi poštanskom sektoru u skladu sa poštanskom strategijom iz Abidžana, te različitim regionalnim razvojnim planovima pripremljenim od strane Međunarodnog ureda UPU-a. Glavni cilj ove reforme je osigurati ispunjavanje državne obaveze pružanja univerzalne poštanske usluge te stvaranje uvjeta potrebnih za modernizaciju poštanskog sektora.

Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu pozvan je da učestvuje 01.06.2023 u sklopu radionice  pod nazivom „Radionica za širu poštansku zajednicu “ koja se održala u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu se odazvao pozivu i uzeo aktivno učešće u radu radionice.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu predstavljao je dekan prof.dr. Amel Kosovac i Doc.dr. Ermin Muharemović.

Glavni cilj procesa reforme poštanskog sektora je osigurati ispunjavanje državne obaveze pružanja univerzalne poštanske usluge, te stvaranje uvjeta potrebnih za modernizaciju poštanskog sektora.