bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Svečano otvorena laboratorija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA u sklopu projekta PELMOB

Sektor mobilnosti igra ključnu ulogu u tranziciji prema održivom razvoju, što predstavlja cilj evropskog zelenog plana. Sve razvijene zemlje zapadne Evrope su snažno krenule u promovisanje korištenja električne energije u sektoru transporta, kao dio nastojanja uključenja u evropske trendove i promovisanje elektro mobilnosti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu svečano je otvorena Laboratorija za E-mobilnost i promociju električne mobilnosti u Bosni i Hercegovini. Promocija električne mobilnosti dio je projekta “PELMOB – Partnerstvo za promociju i popularizaciju električne mobilnosti kroz transformaciju i modernizaciju studijskih programa visokoškolskih ustanova Zapadnog Balkana”.