bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

STUDENTSKA SLUŽBA: obavještenje za studente u vezi uvođenja novog eUNSA sistema

Od akademske 2020./2021. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije se počinje koristiti novi informacioni sistem eUNSA, tj. u toku je zamjena postojećeg informacionog sistema studentske službe (ISSS). 

Studenti mogu doći u studentsku službu svakim radnim danom od 11-13 sati, a kako bi preuzeli pristupne podatke za novi sistem. Molimo studente da u što kraćem roku preuzmu pristupne podatke kako bi na vrijeme mogli prijaviti ispite i ispraviti eventualne greške u sistemu.

Novom sistemu se pristupa preko sljedećeg linka: http://www.eunsa.ba/. Kada se student prvi puta prijavi treba provjeriti svoje lične podatke: Ime i prezime, JMBG, datum i mjesto rođenja i predmete koji su upisani.  Veoma je važno da do kraja naredne sedmice kroz sistem eUNSA studenti odaberu izborne predmete koje su slušali kako bi iz istih mogli prijaviti ispite. Ukoliko sve navedeno ne završe na vrijeme nećemo biti u mogućnosti izlaziti u susret (odnosi se na unos ocjena i naknadne prijave ispita). Također, molimo studente da na novom sistemu blagovremeno prijave ispite koje će polagati jer naknadno otvaranje rokova neće biti moguće. Ispiti će se zatvarati za prijavu dan prije održavanja ispita i nema mogućnosti ponovnog otvaranja. 

APSOLVENTI akademske 2020./2021. godine 

Veoma je bitno da apsolventi provjere da li su prijavljeni (upisani) na sve predmete. Ukoliko im nedostaju predmeti iz zimskog semestra koje polažu u ljetnom semestru potrebno je da se jave studentskoj službi da ih upiše na iste u protivnom neće moći pristupiti ispitu. 

U prilogu ovog obavještenja se nalaze korisničke upute za studente, a u slučaju dodatnih pitanja možete kontaktirati studentsku službu.

Mailovi studentske službe:

I ciklus studija:
semira.brzina@hotmail.com
sabinaa.medic@gmail.com 

II ciklus studija:
mirsada.radoncic@hotmail.com