bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Studentima FSK otvorena vrata EUROCONTROL-a u Briselu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u saradnji sa Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) već duži niz godina ima uspješne odnose sa evropskim i svjetskim zrakoplovnim tijelima i organizacijama. Jedan od pomenutih vidova saradnje bio je u pilot-projekat koji realizuje Evropska agencija za bezbjednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL). Naime, Bosna i Hercegovina kao članica Eurocontrol-a ima mogućnost za učešće u pilot-projektu Young Aviation Nework Programme 2020, koji za cilj ima razvoj budućih vazduhoplovnih stručnjaka. Kroz ovaj program se izabranim predstavnicima zemalja članica Eurocontrol-a pruža mogućnost da provedu 2 sedmice u sjedištu Eurocontrol-a u Briselu, da se kroz predavanja i boravak u operativnom okruženju, upoznaju sa načinom funkcionisanja same Agencije i međunarodnog vazduhoplovstva, posjete i neke druge vazduhoplovne organizacije i upoznaju se sa njihovim radom, te prošire znanje  i razmijene iskustva sa kolegama i učesnicima iz drugih zemalja. O zrakoplovstvu i edukaciji u nastavku za O kanal govori student master studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Damir Džubur.