bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetili JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo

Dana, 04.11.2022. godine studenti III (treće) godine I (prvog) ciklusa studija i I (prve) godine II (drugog) ciklusa studija, usmjerenje Poštansko – logističke tehnologije Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetili su Glavni poštanski centar (GPC) JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo u pratnji prof.dr. Amela Kosovca, dekana Fakulteta, doc. dr Muharemović Ermina i asistenta mr.Medić Adise.

Kroz stručnu posjetu studenti su imali priliku da se upoznaju sa principima rada i opremom koju posjeduje GPC kao glavno čvorište poštanskog sistema u Bosni i Hercegovini. Akcenat je bio na hibridnoj pošti kao kombinaciji tradicionalne poštanske usluge i elektronske pošte (paketima usluga i načinu rada). Hibridna pošta funkcioniše na način da pošiljalac šalje sa svog računara bazu podataka (u formi standardnog tipa datoteke: txt, xls, dbf i sl.) putem Interneta (ili dostavlja na fizičkim nosačima podataka: CD, DVD, USB i sl.). Primljena datoteka sadrži podatke koji su potrebni za izvršavanje usluge prema korisniku (podaci o pošiljaocu, tekst/slika poruke, adrese primatelja, broj kopija, datum kad pošiljku treba poslati i sl.). Na osnovu primljene datoteke vrši se softverska obrada podataka i priprema za štampu gdje se u procesu štampe poruka dobiva željeni oblik (dimenzije i pozicije teksta/slike, tip slova i sl.) Na kraju se vrši automatsko kovertiranje poruka/pisama, i kreiranje pismonosnih pošiljki koje se dostavljaju željenim korisnicima. Način funcionisanja hibridne pošte prikazan je videom u prilogu članka.

Na ovaj način Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu nastavlja tradiciju kojom studentima omogućava stručno upoznavanje sa svim elementima koje teoretski obrađuju kroz module na usmjerenju Poštansko – logističke tehnologije.

Ovom prilikom upućujemo riječi zahvale Upravi i uposlenicima Glavnog poštanskog centra JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo na dobrodošlici, izdvojenom vremenu i pruženoj mogućnosti da naši studenti steknu nova znanja i usvoje korisna iskustva.