bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

SPISAK KANDIDATA KOJI IDU U DALJU IZBORNU PROCEDURU ZA RADNO MJESTO STRUČNI SARADNIK DEKANA UNIVERZITETA U SARAJEVU -FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE