bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Realizovana uspješna saradnja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine

U okviru dugoročnog projekta “Kontrola nivoa nejonizujućeg elektromagnetnog polja (EMP) u cilju zaštite ljudi”, Regulatorna agencija za komunikacije BiH (Agencija) pokreće kampanju senzorskog mjerenja intenziteta elektromagnetne energije koju emituje telekomunikaciona oprema.

S tim u vezi, ostvarena je uspješna saradnja Agencije i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu te je izvršena instalacija širokopojasnog senzora za kontinirano praćenje intenziteta elektromagnetne energije.

Ovim projektom definisane su kategorije populacije koje moraju biti kontinuirano štićene od negativnih efekata prekomjernog intenziteta elektromagnetne energije, pri čemu jasan prioritet imaju mlađe, populacije, koje su u savremenom civilizacijskom okruženju najviše i izložena njegovom uticaju.

Agencija je posebnu pažnju u dosadašnjim analizama posvetila procjeni efekata izloženosti za slučaj dugotrajnog boravka u školskim objektima, pri čemu se nametnula realna potreba sveobuhvatnog monitoringa EMP.

“Kontinuitet komunikacije i saradnje sa predstavnicima privrednih subjekata i agencija, kao što je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, omogućava sticanje većeg kvantuma znanja studenata Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i veću konkurentnu prednost na tržištu rada.

U narednom periodu Fakultet za saobraćaj i komunikacije će nastojati da intenzivira slične aktivnosti, a u cilju pružanja što boljeg i kvalitetnijeg okruženja za studiranje naših studenata”-Istekao je dekan Fakulteta prof. dr. Amel Kosovac.

Također, u narednom periodu će studentima i nastavnicima biti omogućen pristup rezultatima mjerenja putem portala Regulatorne agencije za komunikacije BiH.