bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Radionica u Beču u sklopu projekta PELMOB

U periodu od 8. do 10. maja 2023. godine na Tehničkom univerzitetu u Beču, održan je radni sastanak i Workshop u okviru projekta PELMOB (Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs).

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu na sastancima su predstavljale docentice dr.sc. Belma Memić i dr.sc. Elma Avdagić-Golub, članovi radnog tima na projektu PELMOB.

Prvog radnog dana predstavljena su ključna pitanja vezana za električnu mobilnost u zemljama Evropske Unije, kao i zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega je uslijedila zajednička diskusija učesnika skupa.

Predstavnici Fakulteta za saobracaj i komunikacije UNSA prisustvovali su prvom sastanku Upravnog odbora PELMOB projekta gdje su predstavljeni rezultati dosadašnjih aktivnosti, kao i naredni koraci u izvršenju zadataka prema radnim paketima.

U okviru jedne od sesije tokom drugog dana sastanka, predstavljeni su primjeri dobrih praksi vezanih za električnu mobilnost od strane predstavnika kompanije KEBA, kao i rezultati projekta URCHARGE od strane dr. Jasmine Ramsebner. Posebno su bila zanimljiva predstavljanja inteligentnih rješenja za punjenje za održivu e-mobilnost kompanije KEBA, a koja su rezultat projekta URCHARGE koji je realizovan na TUW Austria i čiji su koordinatori bili domaćini Prof. Dr. Amela Ajanovic i  Prof. Dr. Reinhard Haas.

Također su na jednoj od sesija predstavljeni rezultati provedenih analiza postojećih planova i programa koji se odnose na električnu mobilnosti visokoškolskih institucija u zemljama Evropske Unije, kao i zemalja Zapadnog Balkana. Rezultate analize postojećih nastavnih planova i programa Univerziteta u Sarajevu predstavila je doc.dr Belma Memić.

Po završetku sesije uslijedila je diskusija na kojoj su predložena konstruktivna rješenja koja su se odnosila na modernizaciju i unaprijeđenje nastavnih planova i programa u okviru projekta PELMOB.

Na sastanku Odbora za upravljanje projektom predstavljena su, od strane lidera projekta UPKM, prof.dr Nebojše Arsića i dr.sc Aleksandre Jovanović, administrativna pitanja i izvještavanja o realizovanim aktivnostima po WP-ovima. Naglašena je potreba za pokretanjem tenderskih postupaka i kompletiranje konačnog popisa opreme za svaku partnersku instituciju. Na satanku se razgovaralo i o uspostavljanju EM laboratorija, pripremanju Kataloga kompetencija, kao i organizaciji studijskih posjeta u okviru WP 3.

Tokom posljednjeg radnog dana radionice, posjetili smo Austrijski Institu za tehnologiju, gdje su predstavljena istraživanja EV-a na AIT, nakon čega je uslijedila posjeta AIT laboratorijima za istraživanje elektro mobilnosti.