bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Promocija Erasmus+ programa i prilika za razmjenu akademskog osoblja i studenata na Univerzitetu u Žilini

U cilju promocije Erasmus programa i umrežavanja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu sa visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, u utorak, 25.10.2022. godine na Fakultetu je održana prezentacija o prilikama za razmjenu akademskog osoblja i studenata u okviru Erasmus+ programa na Univerzitetu u Žilini.

Tim povodom, Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu bio je domaćin predstavnicima Ureda za međunarodnu saradnju Univerzitetu u Žilini. Prof.dr Peter Márton, predstavio je otvorene programe za razmjenu akademskog osoblja i studenata, u cilju što bolje promocije programa mobilnosti te povećanja međunarodne dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavno/naučnog osoblja, kao i sticanja međunarodnog iskustva.

Studentima su predstavljeni nastavni planovi i programi koji se realizuju na engleskom jeziku, kao i mogućnosti za mobilnost studenata u ljetnom semestru u akademskoj 2022/2023. godini.

Na linku https://www.uniza.sk/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/3358-courses-in-english-for-erasmus-exchange-students?Itemid=322 se nalaze informacije o studijskim programima na engleskom jeziku koje nudi Univerzitet u Žilini.

Priliku za apliciranje na program mobilnosti, u okviru projekta 2020-1-SK01-KA107-077885 – Saradnja sa zemljama partnerima Erasmus+ programa, imaju svi studenti prvog i drugog ciklusa studija  Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Potrebno je izvršiti prijavu najkasnije do 21.11.2022. godine do 23:59h putem linka https://forms.gle/jazDqipJTLoczJwBA .

Informacije o najuspješnijim aplikantima biti će objavljene najkasnije do 30.11.2022. godine. Ured za Međunarodnu saradnju Fakulteta za saobraćaj I komunikacije Univerziteta u Sarajevu