bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (II upisni rok).

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (II upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana
objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna. Prigovori se mogu podnijeti putem e-maila info@fsk.unsa.ba zaključno sa srijedom 21.9.2022 najkasnije do 12:00 sati.