bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022./2023. GODINA (II UPISNI ROK)

Cestovni saobraćaj, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  1. DŽINALIĆ DŽENANA (Uspjeh: 70,3, Bitni predmeti: 125,0, SUMA: 205,3)
  2. SALČIN SELMA (Uspjeh: 69,3, Bitni predmeti: 125,0, SUMA: 194,3)
  3. MILUNIĆ ARNEL (Uspjeh: 68,7, Bitni predmeti: 125,0, SUMA: 193,7)
  4. SALIHOVIĆ ALMA (Uspjeh: 64,3, Bitni predmeti: 115,0, SUMA: 179,3)

Komunikacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  1. MUKAČA AJDIN (Uspjeh: 70,7, Bitni predmeti: 110,0, SUMA: 180,7)
  2. GLUHOVIĆ NEJRA (Uspjeh: 66,70, Bitni predmeti: 100,00, SUMA: 166,7)

Poštansko-logističke tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  • DELIĆ DŽENAN (Uspjeh: 64,50, Bitni predmeti: 110,0, SUMA: 174,5)

Kompjuterske i informacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  1. KAMENICA AMINA (Uspjeh: 65,3, Bitni predmeti: 115,0, SUMA: 180,3)


Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.