bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2024/2025. GODINA (I UPISNI ROK)

Poštovane kandidatkinje i kandidati,

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od dva dana od dana objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

Prigovori se mogu podnijeti u periodu od 09.07. do 10.07.2024. godine putem protokola Fakulteta zaključno sa 10.07.2024. godine do 15:00 sati na Obrascu u prilogu.