bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2023/2024. GODINA (II UPISNI ROK)

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2023./2024. godini (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora zaključno sa srijedom 20.09. najkasnije do 16:00 sati, a o kojoj će Vijeće Fakulteta donijeti odluku. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna. Prigovori se mogu podnijeti putem e-maila info@fsk.unsa.ba ili putem protokola Fakulteta.Konačna lista će biti objavljena 22.09.2023. godine.