bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA – STUDIJSKA 2022./2023. GODINA (I UPISNI ROK)

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana
objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna. Prigovori se mogu podnijeti putem e-maila info@fsk.unsa.ba zaključno sa četvrtkom 07.07. najkasnije do 16:00 sati.