bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore posjetili Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Predstavnici Pomorskog fakulteta Kotor Univerziteta Crne Gore, u sastavu: prof. dr. Špiro Ivošević, dekan, prof. dr. Tatijana Dlabač, prodekan za razvoj i inovacije,  dr. Sead Cvrk, rukovodilac studijskog programa Brodomašinstvo, mr Vera Kapetanović, rukovodilac sistema kvaliteta i spec. Đorđe Nedeljkov su od 05.09.2022. godine posjetili partnerske institucije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i privredne subjekte koji svoje proizvodne aktivnosti plasiraju na pomorskom tržištu.

Delegaciju Pomorskog fakulteta su na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu za saobraćaj i komunikacije primili prof. dr Amel Kosovac, dekan, doc.dr. Alem Čolaković, prodekan za nastavu i studentska pitanja i doc.dr. Ahmed Ahmić, prodekan za naučno – istraživački rad. Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije je predstavio fakultet i aktivnosti koje se trenutno provode u okviru nastavnih i naučno-istraživačkih aktivnosti. Ovom prilikom su razmotrene mogućnosti međusobne saradnje u oblasti zajedničkih projekata, naučno-istraživačkih aktivnosti, nastavnih programa i studijskih posjeta. Otvorene su brojne teme za buduću saradnju što može u znatnoj mjeri doprinijeti unaprijeđenju naučno-istraživačkih i nastavnih procesa na fakultetima.