bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predstavnici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i JICA-e posjetili Fakultet za saobraćaj i komunikacije

U četvrtak (16.09.2021. godine) predstavnici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) su izvršili službenu posjetu na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Svrha posjete je upoznavanje uposlenika Fakulteta sa predstavnicima JICA-e, predstavljanje Fakulteta i sastanak u vezi sa daljim aktivnostima na projektu pod nazivom „Projekat za izradu plana razvoja kapaciteta za upravljanje i rad javnog prevoza Sarajeva (Sarajevo TRAMODE)“. Projekat provodi JICA u saradnji sa konsultantima i lokalnim ekspertima a planski period projekta je od oktobra 2020. do oktobra 2023. godine.

Na početku sastanka dekan Fakulteta za saobraćaj komunikacije Van.prof.dr. Amel Kosovac je zaželio dobrodošlicu gostima i ukratko predstavio historijat, strukturu, misiju i viziju Fakulteta. Dalji tok sastanka je protekao u međusobnom upoznavanju prisutnih i kratkom predstavljanju realiziranih i planiranih aktivnosti vezanih za projekat Sarajevo TRAMODE.

Na kraju sastanka Dekan je prezentirao kapacitete Fakulteta i u tu svrhu predstavio gostima raspoložive prostorije za održavanje nastave i neke od fakultetskih laboratorija (Laboratorija za logistiku i ITS, Laboratorija za sigurnost cestovnog saobraćaja, Laboratorija za zrakoplovni saobraćaj i Laboratorija za željeznički saobraćaj).