bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Poziv za PRIJAVU na kurs pripremne nastave za studenate prve godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu organizuje pripremnu nastavu iz osnova matematske analize za buduće (prvi put upisane u akademsku 2020/2021. godinu) studente prve godine studija s ciljem lakšeg savladavanja gradiva u okviru predmeta koji se izučavaju na prvoj godini prvog ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Pripremna nastava je planirana za period od 27.09.2021. godine do 01.10.2021. godine.

Nastava će se izvodit u obimu od 20 sati. Cijena pripremne nastave iznosi 200,00 KM. Minimalan broj polaznika za održavanje nastave je 25 kandidata. Prijave za prisustvovanje nastavi se vrše putem linka:

https://forms.gle/jRGUg3mHMysz1FTj8

Ukoliko se zadovolji minimalna kvota kandidata za pohađanje pripremne nastave, uplate će se vršiti u periodu od 25.09.2021. godine do 28.09.2021. godine. Informacije o uplati će biti naknadno dostavljene.

Za dodatna pitanja možete se obratiti Službi za studentska pitanja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije na broj telefona: +387 33 565 211.

Okvirni sadržaj pripremne nastave dostupan u sljedećem dokumentu: