bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – TEHNIČKOG PREGLEDA MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE UNIVERZITETA U SARAJEVU FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE