bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU I ŠKOLE LETENJA AEROKLUBA IZET KURTALIĆ VISOKO

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (FSK), prof dr. Amel Kosovac potpisao je ugovor o poslovno tehničkoj saradnji zajedno sa predsjednikom Aerokluba “Izet Kurtalić” u Visokom prof.dr. Mirsadom Kapetanovićem. FSK je visokoškolska ustanova koja realizuje studijske programe iz oblasti saobraćaja (Cestovni saobraćaj, Željeznički saobraćaj i Zrakoplovni saobraćaj) i komunikacija (Komunikacijske tehnologije, Kompjuterske i informacijske tehnologije, Poštanske tehnologije).

Zrakoplovi Cessna 172 i Vivat S13 SDL

Kao državni fakultet ima dugu tradiciju obrazovanja, iz kojeg su izlazili i izlaze najperspektivniji kadrovi i inženjeri iz oblasti saobraćaja i komunikacija, uključujući i generacije aero-tehničkog osoblja, pilota i kontrolora letenja. Škola letenja Aerokluba ”Izet Kurtalić” je odobrena organizacija za za obuku koja je odobrena u skladu sa standardima zahtjevanim od Evropske Organizacije za sigurnost zrakoplovstva (EASA). Saradnja potpisnica Sporazuma predstavlja približavanje prakse i teorije iz oblasti zrakoplovnog saobraćaja, sa posebnim osvrtom na letačke operacije, sisteme zrakoplova, vazduhoplovne propise, aero- tehničke poslove kao i sve prateće procese koji se vežu uz zrakoplovnu djelatnost.

Laboratorija za zračni saobraćaj na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije

Studenti će imati priliku direktno sudjelovati u organizacijsko operativno djelovanje škole i njene aktivnosti te usavršavati vlastita znanja i vještine.Sporazum predstavlja i veliki značaj u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje će se studenti moći baviti i naučnim radom iz oblasti zrakoplovstva. Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, prof.dr. Amel Kosovac naglasio da će osim edukacije sporazumne strane će zajednički nastupati i sarađivati na izradama studija, elaborata te lokalnih i međunarodnih projekata. Ova saradnja predstavlja iskorak za kvalitet, inovativnost, fleksibilnost i usaklađenost sa potrebama i zahtjevima održivog razvoja saobraćajno-komunikacijskih sistema u Bosni i Hercegovini.

No photo description available.
Hangar i sredstva škole letenja Aerokluba “Izet Kurtalić”