bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Potpisan Međuinstitucionalni sporazum o suradnji

Potpisan Međuinstitucionalni sporazum o suradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Žilini

Prof. Ing. Jozef Ristvej, Ph.D., Prorektor za međunarodnu saradnju i marketing Univerziteta u Žilini i v.prof.dr. Amel Kosovac, dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu potpisali su Međuinstitucionalni sporazum o suradnji (Inter-institutional agreement 2020-2022 between institutions from Programme and Partner Countries) dana 28. septembar 2020. godine.

Potpisanim sporazumom iskazano je obostrano zadovoljstvo i otvorene mogućnosti za buduću suradnju koja bi uključivala razmjenu studenata i / ili osoblja u kontekstu programa Erasmus +, uz poštivanje zahtjeva kvalitete Erasmus povelje za visoko obrazovanje u svim aspektima organizacije i upravljanja mobilnošću, posebno priznavanjem bodova (ili njihovih ekvivalenata) koje je partnerska institucija dodijelila studentima.

“Ovaj Sporazum predstavlja početak aktivnosti koje Fakultet za saobraćaj i komunikacije poduzima u cilju intenziviranja međunarodnje saradnje i mobilnosti naših nastavnika i studenata, kao i saradnje sa poslovnim sektorom iz oblasti saobraćaj i komunikacija” istakao je v.prof.dr. Amel Kosovac, dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.