bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Posjeta prodekana za međunarodnu saradnju sa Univerziteta Žilina u okviru ERASMUS+ programa

Prodekan za međunarodnu saradnju na Fakultetu za menadžment i informatiku Univerziteta u Žilini, prof. ing. Peter Marton, posjetio je Fakultet za saobraćaj i komunikacije.

Univerzitet u Žilini je jedna od vodećih obrazovnih i istraživačkih institucija u Slovačkoj već više od šezdeset pet godina. Svojom bogatom tradicijom zauzima značajno mjesto među slovačkim univerzitetima, ne samo po broju studenata, ponudi zanimljivih i kvalitetnih studijskih programa, već posebno značajnoj istraživačkoj aktivnosti. Univerzitet ima sedam fakulteta iz oblasti ekonomije saobraćaja i komunikacija, građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike i informacionih tehnologija, menadžmenta i informatike, bezbjednosnog inženjerstva i humanističkih nauka.

Cilj posjete prodekana Martona je inteziviranje saradnje između Univerziteta, razmjena studenata i nastavnog osoblja, na osnovu već postojećeg bilateralnog sporazuma u okviru ERASMUS+ programa. U tu svrhu dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, V.prof.dr. Amel Kosovac zajedno sa uposlenicima je upriličio doček prodekanu i upoznao ga sa nastavnim procesom, organizacijom rada i laboratorijama sa kojima fakultet raspolaže.

U sklopu posjete prodekan Marton je otvorio pitanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i srodnih fakulteta Univerziteta u Žilini.

Na ovom sastanku pokazani su interesi uposlenika Fakulteta za buduću edukaciju na žilinskom Univerzitetu i iskreno se nadamo intenziviranju naše saradnje u narednom periodu i kroz druge zajedničke projekte.