bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I I II ciklus

Zrakoplovni saobraćaj

Ova saobraćajna grana razvija se nakon Prvog svjetskog rata. Ipak značajniji razvoj doživljava nakon Drugog svjetskog rata, naročito u tehničkim i privrednim razvijenim zemljama. Avionima se najviše prevoze putnici i pošta, a nešto manje teret. Zrakoplovni saobraćaj ima veliku budućnost i mjesto u svjetskom saobraćajnom sistemu. Osim klasičnog zrakoplovstva u posljednje vrijeme se razvijaju ostale letjelice poput dronova i bespilotnih letjelica, što će predstavljati budućnosti zračne mobilnosti.  

Naši studenti su zaposleni u širokom spektru zrakoplovnih poslova kao što su :

-Aerodromi i aerodromske službe

-Pružaoci usluga u zračnoj plovidbi ( Kontrola letenja, pružanje meteorološke podrške, službe zrakoplovnog informisanja, traganje i spašavanje, upravljanje zračnim saobraćajem, sistemi nadzora i komunikacije)

-Zrakoplovne kompanije (operativni centri, održavanje, ekonomija, pravni poslovi, zrakoplovni konsalting)

-Regulatorne i nadzorne agencije

-Policijske i oružane snage

-Proizvođači zrakoplova i zrakoplovne opreme

-Obrazovne institucije

 

Softverski alati u laboratoriji za zračni saobraćaj “Network strategic tool (NEST) i CAST Airport Software “
 
 

Razvoj zrakoplovnog saobraćaja u budućnosti naše zemlje treba da bude veliki i složeni tehničko-tehnološki i organizaciono-poslovni sistem. Njegov razvoj i funkcionisanje i poslovanje zahtjevaju angažovanje brojnih visokoobrazovnih kadrova različitih profila. Zato je puna opravdanost u težnji nastaloj još u toku agresije, da se osnuje odsjek zrakoplovnog saobraćaja, što je bilo uslovljeno enormnim razaranjem većine aerodroma i opreme zrakoplovnog saobraćaja.

Laboratorija za Zračni saobraćaj sa simulatorom letenja i softverskim alatima NEST i CAST.

Za jednu prostu zrakoplovnu operaciju potreban je veliki broj učesnika koji moraju biti stručno  osposobljeni i licencirani. Razvojem moderne tehnologije zrakoplovni sistem zahjteva visoke standarde akademskog obrazovanja i konstantno stručno obrazovanje i usavršavanje. Zrakoplovni saobraćaj bazira se izričito na međunarodnim pravilima i propisima, te usmjerenje zrakoplovnog saobraćaja je bazirano na potrebama Bosne i Hercegovine za visokokvalifikovanim kadrom koji će biti u mogućnosti implementirati i prilagoditi pravnu stečevinu Europske unije.

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji Fakulteta za saobraćaj i komunikacije i škole letenja Aerokluba “Izet Kurtalić”
Ciljevi usmjerenja:
-Potrebne kompetencije i vještine za rad na poslovima koji zahtjevaju znanja iz oblasti zrakoplovstva
-Stvaranje baznih znanja za daljnje usavršavanje i uključivanje u pojedine poslovne unutar zrakoplovnog sistema
-razvijanje sposobnosti tumačenja i vođenja pravne regulative unutar zrakoplovnog sistema koja se bazira na međunarodnim standardima i propisima.
-unaprijeđenje i promocija civilnog zrakoplovstva u BiH
-razvoj kompetencija za obavljanje kompleksnih poslova u privatnom i javnom zrakoplovnom sektoru.
-znanja potrebna za optimizaciju tehničko – tehnoloških procesa vođenja zračnog saobraćaja
 
Posjeta i učestvovanje u procesu redovnog godišnjeg održavanja zrakoplova u hangaru na aerodromu Visoko 
Letenje sa studentima zrakoplovnog smjera Fakulteta za saobraćaj i komunikacije
Praksa studenata na Međunarodnom aerodromu Sarajevo

Znanja i kompetencije koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Zrakoplovni saobraćaj” su:

  • Znanja o principima leta, vrstama zrakoplovnih sredstava i osnovnim elementima zrakoplova;
  • Znanja i iskustva za praktičnu primjenu u oblasti zrakoplovnih sredstava, principima leta i dizajna zrakoplova kao tehničkog sistema;
  • Znanja o svim ključnim sistemima zrakoplova koji omogućavaju transport putnika i tereta u modernom svijetu;
  • Aplikacijom stečenih znanja, student će biti osposobljen za oblikuje, organizira i realizira međunarodne robne tokove i obavlja sve zadatke iz područja logističke špedicije;
  • Sticanje znanja u realizaciji programa iz područja inteligentnih transportnih sistema, analiza učinka ITS funkcionalnosti na promjene parametara stanja klasičnog saobraćajnog sistema. Korištenje ITS funkcionalnosti u upravljanju saobraćajnim procesima;
  • Znanja o aerodromima i drugoj vezanoj infrastrukturi koja omogućava sprovođenje zrakoplovnih operacija;
  • Znanja o osnovnim elementima, zahtijevima i zadacima održavanja transportnih zrakoplova i naglašavanje značaja održavanja transportnih zrakoplova za sigurnost zračnog saobraćaja;
  • Razumijevanje ekonomskih zakonitosti i kvalitativno-kvalitativnih analiza ekonomskih procesa koji se pojavljuju u saobraćajnom preduzeću i saobraćajnom tržištu.
 
 

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Zrakoplovni saobraćaj” biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u oblasti zrakoplovnog saobraćaja, kao i srodnim oblastima, te kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.