bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I i II ciklus

Željeznički saobraćaj

Razvojem ekološke svijesti, željeznički saobraćaj sve više dobija na značaju u svim uslovima, pa se uz povećanu ulogu na transportnom tržištu nameće kao transportni sistem budućnosti.

Glavne   prednosti   željezničkog   nad   drugim   vrstama   kopnenog   saobraćaja ogledaju se u visokoj efikasnosti kod masovnih tokova robe i putnika, visokom nivou bezbijednosti, sigurnosti, pouzdanosti i automatizacije. Sve ovo ga, uz brojne i nedvosmislene ekološke prednosti u odnosu na druge vidove saobraćaja, a naročito cestovni, deklariše kao najznačajniji transportni sistem kod javnog prevoza putnika (naročito u gusto naseljenim regionima i zonama velikih gradova), ali i robe kada su u pitanju dugolinijski prevoz i intermodalni sistemi prevoza.

Saobraćajni inženjeri u ovoj vrsti saobraćaja treba da se primarno bave planiranjem i projektovanjem cjelovitih saobraćajno-transportnih sistema u određenom prostornom obuhvatu i da objektivnim metodama istražuju sve vidove i tehnologije koje mogu efikasno i konkretno da zadovolje transportne potrebe.

Znanja i kompetencije koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Željeznički saobraćaj” su:

  • Znanja iz oblasti šinskih vozila u željezničkom saobraćaju, te praktična primjena šinskih vozila u savremenom transportu putnika i roba;
  • Znanja o klasifikaciji željezničkih vozila, karakteristikama pojedinih tipova vuče, prijenosnicima snage i kočnicama;
  • Znanja o putničkim i teretnim kolima, kao i o specijalnim kolima koja se koriste u željezničkom sistemu;
  • Kompetencije u izboru novih koncepcija i tendencije u razvoju šinskih vozila u Evropi i svijetu;
  • Znanja i vještine neophodne za kvalitetno i kompetentno učešće u projektovanju i realizaciji zadataka iz oblasti željezničke infrastrukture čiji je konačan cilj kvalitetna trensportna usluga;
  • Sposobnost u rješavanju problematike vezane za saobraćaj i prostor, uključujući urbanističko planiranje, regionalno planiranje, okolinsko planiranje, nacionalne prostorne planove, plansko upravljanje, korištenje zemljišta, zaštita prostora, određivanje dugoročnih ciljeva i mjera prostornog razvoja u skladu sa planiranim ukupnim privrednim, društvenim i historijskim razvojem prostora koji se tretira;
  • Aplikacijom stečenih znanja, student će biti osposobljen za oblikuje, organizira i realizira međunarodne robne tokove i obavlja sve zadatke iz područja logističke špedicije;
  • Sticanje edukacijskih oblika u realizaciji programa iz područja inteligentnih transportnih sistema, analiza učinka ITS funkcionalnosti na promjene parametara stanja klasičnog prometnog sistema. Korištenje ITS funkcionalnosti u upravljanju prometnim procesima;
  • Razumijevanje ekonomskih zakonitosti i kvalitativno-kvalitativnih analiza ekonomskih procesa koji se pojavljuju u saobraćajnom preduzeću i saobraćajnom tržištu.

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I i II ciklusa studija na usmjerenju “Željeznički saobraćaj” biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u oblasti željezničkog saobraćaja i srodnim oblastima, te kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.