bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I i II ciklus

Komunikacijske tehnologije

Cilj studijskog programa pod nazivom “Komunikacijske tehnologije” na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA je sticanje znanja potrebnih za upravljanje i organizovanje tehnološkim procesima u oblasti komunikacija, upravljanje komunikacijskim mrežama kao i sticanje znanja i vještina potrebne za druge aktivnosti u ovoj oblasti.

Razvoj komunikacijskih tehnologija predstavlja osnovu podrške današnjeg privrednog i društvenog razvoja, čime je uslijedio kontinualan rast broja stručnjaka iz ove oblasti. Program “Komunikacijske tehnologije” usmjeren je na osposobljavanje diplomanata za temeljno razumijevanjem rada računarskih i informacionih sistema i mreža, kao i razvoj sposobnosti iskorištavanja mogućnosti koje nude nove tehnologije, s obzirom da savremene kompanije i organizacije zahtijevaju profesionalce koji nisu samo tehnički kompetentni, već imaju sposobnost iskorištavanja mogućnosti koje nude novi pristupi upravljanju.

Neka od znanja i kompetencija koje će studenti steći nakon završenog studija na usmjerenju “Komunikacijske
tehnologije” su:

  • Znanja i vještine potrebne za razumijevanje komunikacijskih tehnologija koje se koristi za upravljanje telekomunikacijskim mrežama i sistemima.
  • Znanja i vještine potrebne za razumijevanje telekomunikacijskih usluga u svrhu upravljanja odnosima sa korisnicima kroz podršku, prodaju, marketinške aktivnosti, itd.
  • Znanja i vještine rada na informacijskim i komunikacijskim sistemima i mrežama s aspekta razvoja, administracije i sigurnosti
  • Bazna znanja i vještine iz oblasti računarstva, programskih jezika, teorije informacije kao i vještine dizajna i razvoja informacionih sistema i baza podataka.
  • Bazna znanja i vještine multimedijskih komunikacija i web-zasnovanih tehnologija.
  • Znanja i vještina iz oblasti naprednih internet tehnologija kao što su tehnologije za razvoj pametnih rješenja, npr. IoT (Internet of Things).
  • Znanja i vještine vođenja i/ili učestvovanja u timovima za izradu i realizaciju projekata iz oblasti komunikacijskih tehnologija.
  • Razvoj vještina komuniciranja sa osobama koje imaju različite uloge u funkcionisanju komunikacijskih sistema (korisnici, menadžeri, analitičari, mrežni administratori) transdisciplinarno povezujući znanja iz svih oblasti tehničkih nauka.
  • Sposobnost za rješavanje poslovno-orijetisanih problema uz identifikaciju, analizu, razvoj i implementaciju poslovnih rješenja za unaprijeđenje komunikacijskih sistema i procesa u ovoj oblasti.

Osnovni cilj uspješno okončanog studija na usmjerenju Komunikacijske tehnologije je pružanje adekvatnog znanja studentima o poslovima s kojima mogu doći u kontakt ili iste direktno izvršavati u budućem radnom okruženju.

Za diplomante ovog studijskog programa očekuje se niz atraktivnih prilika za karijeru, od razvoja i administriranja informacionih i komunikacijskih sistema, mreža i baza podataka, razvoja softvera, multimedije i web baziranih rješenja, upravljanja odnosima sa korisnicima (CRM), itd. Područje zapošljavanja kadrova sa usmjerenja “Komunikacijske tehnologije” su najčešće kompanije iz ICT sektora kao što su: telekom operateri, mrežni operateri, internet i kablovski provajderi, programerske i softverske kompanije, banke, državne institucije, obrazovne institucije, razvojni i istraživački centri i slično orjentisane organizacione strukture.

Prema navedenom, kompetencije završenih studenata I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Komunikacijske tehnologije” bit će vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u svim granama komunikacija i kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima. Sve navedeno ukazuje na značaj izučavanja ove oblasti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije.