bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Mr. Sanida Muhića, dipl.ing pod naslovom: “Optimizacija upravljanja poslovnim procesima pomoću adaptivne umjetne inteligencije i poslovne inteligencije u stvarnom vremenu ” (naslov na engleskom jeziku: “ Business process management optimization using adaptive artificial intelligence and near real-time business intelligence ”), održat će se u utorak, 02.07.2024. godine u Sali za odbrane sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  • Dr. sc. Bakir Karahodža, docent na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Komunikacijske tehnologije – predsjednik
  • Dr. sc. Nermin Goran, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Komunikacijske tehnologije – mentor
  • Dr. sc. Alem Čolaković, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Komunikacijske tehnologije – član

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof.dr Osman Lindov