bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje za studente o provjeri podataka na ISSS

Poštovani studenti,

Od sljedećeg semestra će se zamijeniti postojeći ISSS i svi podaci sa ovog sistema će biti uneseni u novi informacioni sistem (eUNSA).  Obzirom da neće biti moguće naknadne izmjene molimo vas da izvršite provjere svojih podataka koji uključuju opšte podatke, ocjene, datume položenih ispita, usaglašenost sa podacima u indeksu, itd. Također, potrebno je da provjerite da li slučajno ima duplih unosa položenih predmeta i da li su unesene sve ocjene. U slučaju bilo kakvih grešaka i propusta potrebno je odmah obavijestiti studentsku službu.

Studentska služba