bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI BRANE ZAVRŠNE RADOVE

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (vidjeti prilog)  sudenti koji su odbranili završne radove zaključno sa 07.10.2022. godine se smatraju diplomiranim u akademskoj 2021./2022. godini. 

Studenti koji planiraju braniti završne radove nakon navedenog datuma trebaju upisati obnovu godine ili apsolventski staž.