bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

 U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr.Nermina Palića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Evaluacija i izbor modela predviđanja nivoa saobraćajne buke za različite vrste i kategorije saobraćajnica“, za dan, 30.03.2022. godine u 13:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr.Nermina Palića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Evaluacija i izbor modela predviđanja nivoa saobraćajne buke za različite vrste i kategorije saobraćajnica“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-79/22 od 23.02.2022. godine, u sastavu:

  1. Dr. Mustafa Mehanović, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije
  2. Dr. Osman Lindov – redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije
  3. Dr. Fadila Kiso, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 22.03.2022.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

PROF.DR. SAMIR ČAUŠEVIĆ