bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o upis u ljetni semestar na III ciklusu studija

Upis u ljetni semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, studijske 2020./2021. traje u periodu od 28.04.2021. do 05.05.2021. godine.

Upis u odgovarajuću godinu ljetnog semestra trećeg ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini traje u periodu od 28.04.2021. do 05.05.2021. godine.

Potrebne dokumente dostaviti u Studentsku službu Fakulteta za saobraćaj i komunikacije  Univerziteta u Sarajevu, svaki radni dan u periodu od 10:00 do 13:00 sati.

Izvođenje nastave će se odvijati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

RUKOVODILAC VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr Samir Čaušević, s.r.