bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mirze Berković, MA