bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o početku nastave na III ciklusu studija ljetni semestar – doktorski studij, studijske 2020./2021.

Početak nastave u ljetnom semestru 2020./21. godinu je od 24.5.2021. godine.

Izvođenje nastave će se odvijati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr Samir Čaušević, s.r.