bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o ovjeri zimskog semestra i upisa u ljetni semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, studijske 2021./2022.

Ovjera zimskog semestra na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini, te upis u ljetni semestar odgovarajuće studijske godine, za akademsku 2021/2022. godinu, će biti realiziran u periodu (14.03.2022 – 21.03.2022).

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof. dr Samir Čaušević, s.r.