bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i upisa u zimski semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, studijske 2023./2024.

Ovjera ljetnog semestra na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini, te upis u zimski semestar više studijske godine, za akademsku 2023/2024. godinu, traje od ponedjeljka, 25.09.2023. godine do 06.10.2023.godine.  

Potrebna dokumentacija za upis: