bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i upisa u zimski semestar na III ciklusu studija – doktorski studij, studijske 2022./2023

Ovjera ljetnog semestra na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini, te upis u zimski semestar više studijske godine, za akademsku 2022/2023. godinu, se produžuje do 24.10.2022.godine.  

Potrebna dokumentacija za upis: