bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o odbrani projekta doktorske disertacije

Odbrana projekta doktorske disertacije studenta III ciklusa studija Mirzeta Sarajlića, pod naslovom: “Razvoj modela unapređenja urbane mobilnosti u srednje velikim gradovima kroz implementaciju zona niske emisije”, održat će se u ponedjeljak, 24.06.2024. godine u Sali za odbrane sa početkom u 11:30 sati.

Odbrana projekta je javna i održat će se pred Komisijom u sastavu:

  1. Dr. sc. Drago Ezgeta, vanredni na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Cestovni saobraćaj – predsjednik 
  2. Dr. sc. Ahmed Ahmić, vanredni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Cestovni saobraćaj – mentor 
  3. Dr. sc. Belma Memić, docent na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, naučna oblast Komunikacijske tehnologije – član 

PREDSJEDNIK VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA

Prof.dr Osman Lindov