bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Mr.sc Mirze Berkovića

Mr.sc. Mirza Berković dipl.ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Integrirani model procjene emisija cestovnog saobraćaja temeljen na podacima o trajektoriji kretanja korisnika u heterogenim mrežama“. Odbrana će se održati u petak, 27.01.2023. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 14:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija Prof.dr Osman Lindov