bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Muhameda Begovića

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

O B A V J E Š T E N J E

Mr. Muhamed Begović, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: 

„Saobraćajno-svjesno rutiranje i dinamičko uravnoteženje opterećenja u softverski definisanim mrežama za IoT okruženje primjenom mašinskog učenja“.

Odbrana će se održati u četvrtak, 08.07.2021. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 12:00 sati,  uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Sekretar Vijeća doktorskog studija
Doc. dr. Adisa Hasković Džubur