bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obaviještenje za studente koji dolaze iz porodica sa troje i više djece a koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu

Mole se studenti koji dolaze iz porodica sa troje i više djece a koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu da dostave dolje navedeno.

Podaci koje je potrebno dostaviti Studentskoj službi Fakulteta:

 • Ime (ime oca) prezime
 • Datum rođenja
 • Studijski program na kojem studira
 • Ciklus studiranja
 • Godina studija u koju će biti upisan u 2023/2024. akademskoj godini
 • Status u kojem studira
 • Državljanstvo studenta i mjesto prebivališta;
 • Tačan iznos školarine
 • Prezime i ime braće i/ili sestara
 • Studijski program na kojem studiraju braća/sestre
 • Godina studija u koju će braća/sestre biti upisani u 2023/2024. akademskoj godini
 • Status u kojem studiraju braća/sestre
 • Državljanstvo braće/sestara i mjesto prebivališta
 • Tačan iznos školarina za braću/sestre

Studenti koji upisuju prvu godinu prvi put, također se mole da dostave traženo.

Sve stavke je potrebno dokumentovati. Za studente potvrda sa Fakulteta o upisu, za braću i sestre potvrda o upisu sa njihovih matičnih Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kućnu listu iz općine u koji je prijavljen, CIPS, rodni list, uvjerenje o državljanstvu…..